Az Európai Uniós tagállammá válás óriási lehetőség a csatlakozó ország gazdasági szereplői számára. A Közösségen belüli gazdasági egyenlőtlenségek mindenki szempontjából előnytelenek. Brüsszel éppen ezért komoly pénzösszegeket áldoz arra, hogy az újonnan belépő országok és ezen országok gazdasági szereplőinek (kis- és középvállalkozások, gazdák, stb.) felzárkózását elősegítse. A csatlakozás szinte hihetetlen növekedési lehetőségeket nyit azon hazai vállalkozások számára, akik tudatosan, megfelelő előrelátással és körültekintéssel készülnek a jövőre és a hosszú távú célok érdekében nem félnek rövidtávon kisebb-nagyobb áldozatokat hozni. Az Európai Unió történetében számos látványos példa volt arra, hogyan lehet a csatlakozás pozitív hatásait, illetve a brüsszeli pénzügyi forrásokat kihasználva példátlan piaci sikereket elérni. Magyarország európai uniós csatlakozása, a versenyszféra szereplőinek lehetőséget biztosít a vállalkozások bővítésére, fejlesztésére, szolgáltatásuk minőségének európai szintre emelésére.

A technológiai korszerűsítéssel és innovációval továbbá jelentősen növekszik a hazai vállalkozások versenyképessége is. A vállalkozások zöme még ma sincs tisztában azzal, hogy miként részesülhet a csatlakozás által kínált előnyökből, milyen konkrét lépéseket kell tennie annak érdekében, hogy „Európa egyik gazdasági szereplőjeként” sikeresen működjön az Európai Unióban is. Permanens növekedés észlelhető a vállalkozások számára elérhető pályázati források között, mind hazai, mind uniós szinten. A lehetőségek kihasználásának legfőbb akadálya a források ismeretének és a pályázati tapasztalatnak hiánya. Az uniós és hazai forrásokhoz való hozzájutást lehetővé tevő pályázatok előkészítése, kitöltése, elkészítése és a pályázat elnyerése utáni monitoring meglehetősen összetett és nehéz feladat, amely a legtöbb vállalkozás lehetőségeit jelentősen meghaladja. Cégünk egyik kiemelt szolgáltatása éppen ezért a pályázatokkal kapcsolatos ügyintézés, pályázatok elkészítése, megírása, összeállítása annak érdekében, hogy az Önt megillető uniós támogatások valóban és ténylegesen eljussanak Önhöz.