A fejlesztési ötletet nem elég írásba foglalni és csatolni mellé a szükséges dokumentumokat. Ennél jóval többről szól egy minden kritériumnak megfelelő pályázat. Az uniós és hazai irányelvek, a pályázati feltételek, a felépített projekt és a pályázat kiíróinak útmutatása alapján készítjük el a pályázatot a szöveges részektől a mellékletek beszerzésén át a komplett összeállításig. A pályázati anyagok elkészítése kellő szakmai hátteret igényel, közgazdasági, pénzügyi, jogi valamint stilisztikai szempontok alapján egyaránt.  A szerződéskötést követően átadunk egy kérdés- és dokumentumlistát, mely a pályázat elkészítéséhez szükséges információk alapját képezi és megnevezi a mellékletben csatolandó dokumentumokat, ekkor rögzítjük az egyes részfeladatokat, valamint ezek teljesítésének határidejét. A pályázatok elkészítéséhez szükség szerint igénybe vételre kerülnek a megbízó szervezet vezetőinek illetve szakmai munkatársainak elképzelései és konkrét szakmai munkája, valamint a háttéradatok, dokumentumok, tervek, más szükséges információk, amelyek rendelkezésre bocsátása a megbízó szervezet feladata. A beérkező anyagokat és az interjúk során szerzett információt folyamatosan dolgozza fel a pályázati tanácsadó és szakértelmével, tapasztalatával biztosítja a pályázat szempontjából legmegfelelőbb tartalom elkészítését. Széles körű pályázatíró bázisunk lehetővé teszi, hogy az adott pályázatot az arra a pályázatra legmegfelelőbb szakértő készítse el.


A pályázat kidolgozás során megvizsgáljuk, hogy jogosult-e a támogatás igénybevételére, illeszkedik-e a program célkitűzéseihez a tervezett fejlesztés.
Kidolgozzuk a pályázat szöveges részét, a pályázati csomagot a kért mellékletekkel, igény szerint segítséget nyújtunk a szükséges hivatalos igazolások beszerzésében is. Az egyedi szerződés alapján a megbízónak átadjuk vagy továbbítjuk a kész pályázati anyagot a közreműködő szervezethez. Ezután az adott pályázat közreműködő szerve, az érkeztető szervezet befogadó nyilatkozatot küld az ügyfélnek, majd a formai bírálat következik. Az esetlegesen felmerülő hiánypótlások, tisztázó kérdések határidőben történő beadása is feladatink közé tartozik. Az értékelést és pozitív bírálati döntést követően a szerződéskötés a következő lépés. A támogatási szerződés megfelelő tartalommal történő kiegészítése, a mellékletek, igazolások, egyéb dokumentumok benyújtása a lehető leghamarabbi szerződéskötés érdekében szintén tanácsadói közreműködést igényel.