Az európai uniós szabályozás szigorú és pontos kommunikációs kötelezettségeket határoz meg mind a tagállamok, mind az uniós támogatások kedvezményezettjei számára. Országos szinten a cél a támogatott beruházások eredményeinek bemutatásán keresztül az európai uniós tagság előnyeinek kézzelfoghatóvá tétele. A kedvezményezetteknek, saját szintjükön, szintén tájékoztatni kell a nyilvánosságot arról, hogy projektjük európai uniós támogatásból valósult meg. Az Európai Unió elvárja ugyanis, hogy a tagállamok fejlődését, épülését szolgáló források felhasználásáról közvetlenül értesüljenek az érintett országok állampolgárai. Ehhez a tájékoztatási kötelezettséghez az Európai Unió a források túlnyomó részét biztosítja is. Az Európai Unió külön rendeletekben, kötelezően előírt tevékenységként követeli meg a tagállamok lakóinak tájékoztatását az uniós fejlesztési források felhasználásáról. Ehhez az unió a kommunikációs költségek túlnyomó részét, közel 92%-át biztosítja. Ha egy tagország nem tesz maradéktalanul eleget a kommunikációs kötelezettségeknek, akár egyéb, tartalmi fejlesztési projektek finanszírozása is veszélybe kerülhet.

A pályázónak a projekt jellegétől és méretétől függően előírt kommunikációs kötelezettsége áll fenn. Ezek mellett azonban a jól megtervezett és megvalósított kommunikáció számos lehetőséget és előnyt is nyújthat a kedvezményezettnek, és érdemben hozzájárulhat a projekt szakmai eredményességéhez.

Profiltól és mérettől függetlenül minden szervezet (projekt) számára elengedhetetlen, hogy folyamatos kapcsolatban legyen szűkebb és tágabb működési környezetével, partnereivel, ügyfeleivel, munkatársaival, valamint a tevékenységét kívülről vagy belülről befolyásoló véleményvezérekkel.

Az európai uniós pályázatok nyertes projektgazdái a támogatási döntéstől számítva, a projekt megvalósítása során a Pályázati Útmutatóban meghatározott és a „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentumban szereplő megfelelő számú kommunikációs csomagot kötelesek megvalósítani. A kötelezően előírt kommunikációs feladatok teljeskörű megtervezését, lebonyolítását és az ellenőrzések során megkövetelt dokumentálását is vállaljuk. Amennyiben ezen szolgáltatásunk iránt érdeklődik, keressen bennünket a megadott email vagy telefonos elérhetőségek valamelyikén.