A falu – és/vagy tanyagondnoki szolgáltatást működtető vagy új szolgáltatás indítását vállaló települések a tevékenységükhöz szükséges új gépjárművek beszerzésére igényelhetnek támogatást összesen 3 milliárd forint keretösszegben. Egy pályázó esetében a maximálisan elnyerhető összeg 15 millió forint.

Szintén 3 milliárd forint keretösszeget  fordít a kormány a belterületi közterületek megfelelő karbantartásához, zöldterületek, emlékhelyek gondozásához és a köztisztasági szolgáltatások megvalósításához szükséges új kommunális eszközök, munkagépek beszerzésére. Pályázatonként szintén 15 millió forint a limitösszeg.

Anyagtámogatás igényelhető a települések járdáinak építéséhez, felújításához, összesen 1 milliárd forint keretösszegben. Egy pályázó maximum 5 millió forint támogatásban részesülhet.

Orvosi eszközök beszerzésére 500 millió forintot biztosít a kormány a Magyar Falu Programon belül, rendelőnként 2 millió forint az elnyerhető legmagasabb támogatási összeg.

A pályázatokat a Magyar Államkincstár elektronikus felületén 2021. június 11-ig lehet benyújtani. A támogatottak köréről 60 napon belül döntés születik.

A vidéki kistelepülések hátrányainak mérséklése, a népességcsökkenés megállítása és az életminőség javítása céljából  a Miniszterelnökség az idei évben eddig tizennégy kiírást tett közzé a Magyar Falu Program keretein belül, melyek közül hat áll nyitva a pályázók előtt. A program harmadik éve tartó teljes költségvetése a falusi CSOK-kal, a falusi útalappal és a kisboltok támogatásával együtt több mint 600 milliárd forint.

(Miniszterelnökség)