Az elmúlt pályázati időszak tapasztalatai alapján tanulságként mindenképpen leszűrhető, hogy a 2004–2006 közötti időszak a pályázatok területén sajátos versenyhelyzetet teremtett. Versenyre keltek a vállalkozások egymással a szűkösen rendelkezésre álló támogatási források elnyeréséért, hiszen vissza nem térítendő támogatással fejleszteni potenciális előnyt jelent azokkal szemben, akik fejlesztéseiket saját forrásokra és hagyományos piaci finanszírozási eszközökre (bankhitel, lízing) alapozzák.

Egy vállalkozás, amely 30-50 százalékos arányban vissza nem térítendő támogatással valósítja meg fejlesztését, olyan versenyelőnyre tehet szert, hogy akár rövid távon „kiárazhatja” a piacról a versenytársakat. A fentiek alapján egyértelmű volt a cél: pályázati támogatást nyerni. Ehhez kapcsolódóan három alapfeltételnek egy időben kellett/kell rendelkezésre állni: a pályázat szempontjából releváns jogalany (pályázó), életképes, a pályázat kiírási és értékelési szempontjainak maradéktalanul megfelelni képes fejlesztési program (pályázati projekt) és egy formai és tartalmi szempontból kifogástalanul összeállított pályázati dokumentáció (pályázat). Részben éppen a versenynek köszönhetően a 2004–2006 közötti időszakban a gazdaságfejlesztésre, valamint a gazdasági társaságok által pályázható egyéb célokra rendelkezésre álló források allokációja (pályázati úton történő szétosztása) gyakorlatilag megtörtént. Ugyanakkor a folyósítás, a megítélt támogatások tényleges felhasználása azt mutatja, hogy a pályázati nyertesek az esetek egy jelentős részében nem képesek élni a vissza nem térítendő támogatással, mert tervezett fejlesztésüket egyéb okok miatt – döntően finanszírozási okok – nem képes megvalósítani, sőt sok esetben már a támogatási szerződés megkötése is meghiúsul annak következtében, hogy a kedvezményezett nem képes maradéktalanul produkálni a szerződéskötéshez szükséges feltételeket. Ennek megfelelően fontos, hogy alaposan előkészített, valóban életképes projektek kerüljenek a pályázati szakaszba, és egy gondosan megtervezett, részletes kockázatelemzésre épített projektmenedzsment és monitoringrendszer biztosítsa a sikert a támogatás elnyerésétől a felhasználásig. A „pályázati támogatást nyerni” alapcél ebben a felfogásban eszközzé szelídül. A cél: a fenntartható versenyképes projekt. A pályázat oldaláról közelítve: Nyerni-felhasználni-fenntartani. A projektmenedzsment szakaszában különösen nagy hangsúlyt kell fektetni azokra a pontokra, amelyek rendszerint a legtöbb problémát okozzák a támogatások felhasználása során. Így például rögtön a folyamat elején alapos és gyors eljárást követel a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges feltételek biztosítása. (pl.: hitelességet igazoló okiratok, magánokiratba foglalt nyilatkozatok, biztosítékok, saját erőt garantáló hitel szerződése, hiányzó források igazolása, stb.) A továbbiakban a projekt előrehaladását döntően előre meghatározott adminisztrációs rend szerint kell dokumentálni, ennek érdekében a kifizetési igények indokoltságát, a projekt megvalósításának állapotát a projekt-előrehaladási jelentésekben (PEJ), illetve az egyszerűsített projekt-előrehaladási jelentésekben (EPEJ) kell rendszeresen rögzíteni. Ezen adatszolgáltatás nélkülözhetetlen a támogatásrészletek folyósításához. Különös gondossággal kell eljárni a kifizetési igénylések bizonylati alátámasztása terén is, ami sok pályázó esetében lassítja, rosszabb esetben meghiúsítja egy-egy támogatásrészlet folyósítását. A jelenlegi eljárásrend változtatására irányuló szándékok a pályázati és a projektmenedzsment-folyamat egyszerűsítését, az adminisztrációs terhek csökkentését, a rendszer rugalmasságának növelését célozzák, ugyanakkor minden fejleszteni, pályázni szándékozó vállalkozás alapvető érdeke lesz, hogy a fenntarthatóság hármas egysége (pénzügyi, környezeti, humán fenntarthatóság) ne kizárólag egy kitöltendő rovat legyen a pályázati formanyomtatványon, hanem valóban megalapozott, verseny- és életképes fejlesztéseket valósítsanak meg vissza nem térítendő források bevonásával. Legyenek képesek élni a lehetőségekkel: tudjanak támogatásokat nyerni, képesek legyenek felhasználni azokat maradéktalanul és teljesen szabályszerűen, valamint legyen számszerűsített alátámasztottsága a fejlesztés eredményei fenntartásának. – írja a www.napi.hu.