Európai uniós csatlakozásunk utáni felzárkózási szakaszban a fejlesztésekhez szükséges források megszerzésében még több feladat hárul az önkormányzatokra. Munkájukat megkönnyítheti egy olyan partner, aki folyamatosan figyelemmel kíséri Európai Uniós társfinanszírozással meghirdetett, valamint a hazai központi költségvetési forrásból támogatott programokat, pályázatokat. Önkormányzati partnereinket ellátjuk a pályázati kiírások megismeréséhez szükséges valamennyi információval, majd a szükséges adatgyűjtést követően elkészítjük a pályázati dokumentációt és a támogatási összeg kifizetéséig menedzseljük a projekt megvalósításának teljes folyamatát. Így lehetővé válhat, hogy még azok az önkormányzatok, települések is minél szélesebb körben igénybe tudják venni az uniós támogatásokat, amelyek alapvetően forráshiányosak, vagy az ország elmaradott régióiban találhatóak.

Az önkormányzatok számára fontos közszolgáltatások fejlesztési területei az elmúlt időszaknak megfelelően (pl. környezetvédelem, oktatás, informatika, települési rekonstrukció, energiahatékonyság, stb.) megmaradnak, várhatóan a támogatott területek közé bekerülhetnek a közösségi közlekedés környezetkímélő fejlesztésének, a szociális lakások energiatakarékos felújításának feladatai. A rendelkezésünkre álló tervezési információk alapján a 2014-2020 közötti időszakban Magyarország számára összesen 12 000 milliárd forint uniós támogatás válik elérhetővé.

Az új lehetőségek eléréséhez, a fejlettebb társadalom kialakításához helyi szinten szükség van az önkormányzat jövő orientált fejlesztési elképzeléseire, felelős anyagi szerepvállalására is. A támogatások megszerzésének legnagyobb gondja a projektekhez szükséges önerő és az előfinanszírozás, mivel az önkormányzatok jelentős része önhibáján kívül forráshiánnyal küszködik, melyre megoldást jelenthet az EU Önerő Alap, illetve a partnereinkkel közösen kialakított finanszírozási konstrukciók. Már most érdemes elkezdeni a projektek előkészítését, tervek- tanulmányok elkészítését, és felkutatni a lehetőségeket, finanszírozási formákat!


Önkormányzatoknak kínált projektjeink:

Településfejlesztés: Közösségi ház felújítása, Településközpont kialakítása, Kultúrpark kialakítása, Egységes településkép kialakítása, Buszforduló kialakítása, Piactér kialakítása, Vízelvezetés kialakítása, Templomok és egyéb egyházi épületek felújítása, Infrastruktúra fejlesztése: Külterületi mezőgazdasági út építése, Külterületi Mezőgazdasági út felújítása, Teleházak, Teleposta hálózatok: Önkormányzat informatikai rekonstrukciója, Önkormányzati hálózatbővítés