A minap megjelent két GINOP-os gazdaságfejlesztési pályázat sok tekintetben hasonlóságot mutat a 2014 végén megjelent mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című kiírással, de vannak új, illetve váratlan elemek, illetve kedvező feltételek is a kiírásokban.

 

Sok a hasonlóság, de nem lesz tömeges nyerés

A kedden napvilágot látott két gazdaságfejlesztési pályázat összességében 85 milliárd vissza nem térítendő támogatási keretösszeget jelent, melyben lehetőség nyílik termelési kapacitás, illetve kapacitásbővítő beruházások pénzügyi finanszírozásának könnyítésére. A beruházásnak a magyarországi teljes feldolgozóipari összkapacitás-bővítését kell eredményeznie. Fő célkitűzésként továbbra is a KKV-k versenyképességének javítása maradt a középpontban, kizárva ebből a Közép-Magyarországi régiót. A nagyobb, 65 milliárd forintos keretösszegű termelési kapacitásbővítő pályázat (GINOP 1.2.1-15) kapcsán megjegyzik, hogy a pályázat sok tekintetben mutat hasonlóságot a 2014 végén ugyan ezen a néven megjelent pályázattal, de ahhoz, illetve az előzetes várakozásokhoz képest is tartalmaz eltéréseket, illetve újdonságokat.A vissza nem térítendő támogatás lehívására utófinanszírozás keretében juthatnak hozzá a vállalkozások, bizonyos feltételek teljesülése esetén azonban lehetőség van akár 50%-os előleg igénylésére is.A támogatási intenzitás mértéke maximum 50%-ban került meghatározásra. A felhívás becslése szerint 250-500 projekt megvalósításának támogatására lesz elegendő a 65 milliárdos keretösszeg, melyből támogatásonként 50 és 500 millió forint közé eső összeg lesz felhasználható. Ebből és az 50%-os támogatási intenzitásból pedig az következik, hogy, hogy minimum 100 millió forint összköltségvetésű projektek finanszírozhatóak a pályázat keretein belül, maximum korlát pedig nem került meghatározásra. A kiírás, ahogy az előző pályázatban, úgy itt is TEÁOR besorolás szerint határozza meg a támogatható tevékenységek körét.

Jó hír, hogy támogathatóvá vált például többek között a szőlőbor termelése, a tejtermék gyártása, a hús-, baromfihús-készítmény gyártása is, de érdemesnek tartják a kibővített teljes listáért áttanulmányozni a felhívás mellékletét.Mégsem kell bővíteni a létszámot. Az előzetes várakozásokhoz képest nem került kötelező feltételként meghatározásra létszámbővítés, ami azért kedvező a társaságoknak, mert sok esetben a technológiai fejlődés következtében a kapacitásbővítés nem feltétlenül jár együtt emberi erőforrás szükséglet bővüléssel is. Amennyiben ezzel együtt kötelező létszámbővítés lenne előírva, az indokolatlanul felvett, nem produktív munkatársak csak plusz terheket rónának a vállalkozásokra.

A támogatható tevékenységek köre nagyrészt változatlan maradt. Önállóan csupán új termelőeszköz beszerzésére lehet pályázni. Ezzel együtt, a kapacitásbővítést kiegészítve van lehetőség egyéb beruházások – úgy, mint anyagmozgatáshoz, raktározáshoz, csomagoláshoz kapcsolódó, illetve infrastrukturális és ingatlan beruházások – megvalósítására is a pályázat keretein belül.

Új elem, előre tudható a pontszám

Új elem, hogy az önállóan támogatható beruházás mellett a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkakörülményeinek javítása is finanszírozható a pályázat keretein belül, eszközbeszerzés, vagy akadálymentesítés formájában, megváltozott munkavállalónként 1 millió forint értékben. A felhívás tartalmaz egy értékelési táblázatot, aminek segítségével könnyen ellenőrizhető, hogy az értékelés során milyen pontszámra számíthat a projekt. Ez egy 100 pontos értékelési skála, amiről fontos tudni, hogy azok a pályázatok, amelyek nem érnek el rajta legalább 50 pontot, nem támogathatóak. A szempontok között szerepel például a munkahelyteremtés, ami kötelezően nem került feltételként előírásra, de az elbírálásnál plusz pontokat hozhat a vállalkozásnak. Számít például az is, hogy milyen korábbi életutat tud felmutatni a társaság, milyen helyszínen valósul meg a beruházás. Ezek a főbb különbségek a kisebb keretösszegű pályázatnál.

A fenti pályázattal együtt bejelentésre került másik pályázat (GINOP 1.2.2-15.) feltételei nagyban hasonlítanak az előzőekben részletezetthez, éppen ezért a fontosabb különbségek kihangsúlyozására koncentrálnak. Ennek a pályázatnak jóval alacsonyabb, mindössze 10+10 milliárd forint a keretösszege és pályázatonként 5 és 50 millió forint közötti támogatási összeg ítélhető meg. Vagyis kisebb projektek támogatására is lehetőség van a pályázat keretein belül. Itt is új eszközbeszerzés az elsődlegesen támogatandó cél, magának az eszköznek nem feltétlenül kell termelőgépnek lennie. A felhívás tartalmazza azon konkrét VTSZ számok listáját, amelyek alá eső gépek, berendezések támogathatóak a pályázat keretein belül. Jó hírek, lehetőségekFrissen alakult társaságoknak jó hír, hogy amennyiben nem rendelkeznek egy teljes, lezárt üzleti évvel, abban az esetben is pályázhatnak, bizonyos megkötésekkel, amelyből az egyik fő elem, hogy ebben az esetben a támogatás összege nem haladhatja meg a 10 millió forintot.További pozitívuma a pályázatnak, hogy azon projektek esetében, amelyek szabad vállalkozási zónában valósulnak meg – a vonatkozó kormányhatározat több mint 1.000 települést sorol ebbe a kategóriába-, és az elszámolható összköltségük nem haladja meg az 55 millió forintot, a támogatás mértéke – a régiók szerinti támogatásintenzitási plafonok figyelembevételével – az összköltség akár 70 százaléka is lehet. A két pályázatot egyébként legelőször 2015. július 9-én lehet benyújtani.