Felhívás célja a társadalomgazdasági innovációs ökoszisztéma megerősítését, és a társadalmi és gazdasági hasznosítási szempontokat fókuszba helyező kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása piacképes termék, technológia, szolgáltatás fejlesztése révén. A Felhívás keretében önállóan támogatható kísérleti fejlesztés tevékenység. Önállóan nem támogatható tevékenységek: alkalmazott (ipari) kutatás, eszközbeszerzés és kutatás-fejlesztési projektet támogató tevékenységek.

Önállóan kis-, és középvállalkozások pályázhatnak. Konzorciumban pályázhat: konzorcium vezetőként: kis-, és középvállalkozások. Konzorciumi tagként kis- és középvállalkozások, nagyvállalkozások, valamint felsőoktatási intézmények és kutatóhelyek ezen belül: költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervezetek, illetve nonprofit gazdasági társaságok, amelyek kutató tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.

Támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, az igényelhető támogatás összege: minimum 400 000 000 Ft – maximum 800 000 000 Ft. Szakmai vélemény iránti kérelmek benyújtása: 2023.09.28. 12:00-tól – 2023.10. 05. 12:00-ig lehetséges az NKFI Hivatal weboldalán. A támogatói-szakértői véleményeket decemberben hirdetik majd meg. Támogatási kérelmek (elektronikus) benyújtása az EPTK kitöltő program élesítésétől 2024.01.18. 16:00-ig lehetséges. Benyújtásának feltétele az NKFIH Hivatal által támogató szakmai vélemény megléte, amely a támogatási kérelem melléklete is. Támogatói döntés várható ideje: 2024. I. negyedév, azzal hogy támogatási döntésre a 380/2014. (XII.31.) Korm. rendelet módosítás hatályba lépését követően kerülhet sor.

Az NKFIH komoly, legalább 2-3 szoros túljelentkezésre számít, mert 2 éve nem volt hasonló nagyságrendű piaci pályázat.

forrás: https://nkfih.gov.hu/