Az Élelmiszeripari Beszállító-fejlesztési Program (röviden az „ÉLIP BP”) keretében nyújtott támogatások fő célja a hazai élelmiszeripari termelői kapacitások fejlesztése, illetve a Magyarországon működő élelmiszeripari vállalkozások kiskereskedelmi láncok és a közétkeztetés gazdasági szereplői által támasztott igényeinek való megfelelése. A megvalósuló fejlesztések révén a hazai, alacsonyabb hozzáadott értékű termékstruktúrával működő beszállítók magasabb hozzáadott értéket termékek fejlesztését, gyártását kezdhetik meg, illetve ezek értékesítésével, hatékonyságuk és termelékenységük növelésével, új, modern, ipar 4.0-technológiák alkalmazásával, innovációval, kutatási-fejlesztési tevékenységgel javíthatják tevékenységüket.

Támogatásban azon élelmiszeripari vállalatok vagy az általuk alkotott konzorciumok részesülhetnek, amelyek végzett tevékenységük alapján élelmiszeripari vállalkozásoknak minősülnek, és többek közt a fejlesztendő tevékenység pedig, amelyre a támogatást igénylik a TEÁOR 10 főcsoport bármely alcsoportjába (kivéve a 109-es alcsoportot), vagy a TEÁOR 11 főcsoport bármely alcsoportjába (kivéve a 1102 alcsoport) tartozik.

Támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, az igényelhető támogatás összege: minimum 300 000 000 Ft – maximum 500 000 000 Ft. A támogatás intenzitása maximum 70 %. 

Támogatási forrás igénybe vehető alábbi tevékenységekre: Önállóan támogatható tevékenységként megvalósítható: – új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, – információs technológia-fejlesztés, – gyártási licenc, gyártási know-how és immateriális javak beszerzése. Önállóan nem támogathatók, kiegészítő jellegű fejlesztésként kapcsolódhatnak az előbbi tevékenységekhez: – szakértői és tervezési tevékenység, – eszköz és technológia fejlesztéséhez szükséges ingatlan és infrastruktúra beruházás, – megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

forrás: https://neum.hu/elip23/