Több ezer cég is új gépeket és informatikai eszközöket vehet, vagy termelő üzemet építhet abból az új EU-s pályázatból, amelyet a napokban jelentettek be és jövő január végétől nyílik meg. Ez már a sokadik, a kkv-knak szóló termelési kapacitásbővítő felhívás, igaz az első, amelyben hitel és vissza nem térítendő (VNT) támogatás együtt érhető el. Ez a pályázat egyúttal az utolsó nagy lehetőség arra, hogy a cégek uniós forrásból bővítsék kapacitásaikat, hiszen a gazdaságfejlesztési pénzek döntő részét már kiírta a kormány. Ezzel a pályázattal összesen közel 113 milliárd forintot osztanak majd ki, amelynek keretében akár több tízmillió forintos méretű komplex beruházásokat is meg lehet valósítani. Fontos, hogy az igényelhető EU-s kölcsön összegének meg kell haladnia a VNT támogatás összegét és csak a közép-magyarországi régión kívüli projekteket támogatják.

A Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék a napokban meghirdetett 10 új uniós hitel- és kombinált hitelprogram egyik pályázati felhívása. Ez már a sokadik pályázati lehetőség, mely kifejezetten a vállalkozások kapacitásbővítésére fókuszál, hiszen 2014-ben, 2015-ben és 2016-ban is volt alkalma a pályázóknak, hogy fejlesszék elavult eszközparkjukat, illetve informatikai berendezéseiket uniós forrásból.

Jelenleg a cégvezetők a pár napja újranyitott két legnépszerűbb GINOP-pályázatra, illetve a nulla százalékos hitelre tudják benyújtani kérelmeiket. A most bemutatandó kombinált hiteltermék az utolsó nagy lehetősége a kkv-knak, hogy a 2014-2020-as ciklusban komplex, több tízmillió forintos méretű fejlesztéseket hajtsanak végre, mert immár a teljes pályázati keretösszeg döntő részét kiírta a kormány. Fontos azonban tudni, hogy erre a kombinált pályázatra csak jövő január végétől lehet benyújtani a támogatási igényeket.

GINOP-1.2.3-8.3.4-16 felhívás legfontosabb feltételei:

A rendelkezésre álló keretösszeg 112,5 milliárd forint, melyből vissza nem térítendő támogatás összege 37,5 milliárd, a kölcsön összege pedig 75 milliárd forint.
A támogatott kérelmek várható száma 2500-5000 db.
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege 5 millió és 50 millió Ft között, az igényelhető kölcsön összege 10 millió Ft és 145 millió Ft között lehet, úgy, hogy az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét.
A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható költségének 30%-a lehet.
A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 31-től lehetséges mikro-, kis- és középvállalkozásoknak.
A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt vissza nem térítendő támogatási összeggel, illetve a kölcsön összegével csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie.
A saját forrás minimálisan elvárt mértéke a projekt elszámolható költségének legalább 10%-a.
Az igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt, vissza nem térítendő támogatás legfeljebb 50%-a.
A kölcsön kamata 2%/év.
A kölcsön futamideje új ingatlan beruházás, felújítás esetén a szerződéskötéstől számított maximum 15 év, immateriális javak beszerzése esetén a szerződéskötéstől számított maximum 5 év, új eszköz beszerzése esetén az eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig.
A tőketartozás törlesztését a türelmi idő lejártát követően meg kell kezdeni. A türelmi idő a rendelkezésre tartás végétől számított maximum 6 hónap, de maximum a szerződéskötéstől számított 36 hónap. A kamatfizetés tekintetében türelmi idő nincs.
A kölcsön vonatkozásában biztosítékadási kötelezettsége van, mely lehet ingatlan jelzálog, ingó jelzálog, fizetési számla követelésen alapított óvadék, tulajdonos készfizető kezessége, egyéb természetes vagy jogi személy készfizető kezessége.
Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.
A fenntartási időszak 3 évig tart.
A szabad vállalkozási zónának minősülő településeken megvalósuló beruházások a fejlesztendő tevékenység korlátozása nélkül támogathatóak a kivételek figyelembevételével.
A szabad vállalkozási zónának nem minősülő településen csak feldolgozóipari beruházások fejleszthetőek a felhívás mellékletében meghatározott TEÁOR számú tevékenységek szerint.
Az elbírálása során előnyben részesülnek azok a projektek, amelyek az Irinyi Tervben kiemelt fejlesztendő ágazatokban valósulnak meg.

Támogatható a felhívás keretében
új eszközök, gépek beszerzése a VTSZ lista alapján – a kapcsolódó költségeknek együttesen legalább a projekt összköltségének 20%-át el kell érniük.
infrastrukturális és ingatlan beruházások: termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése.
információs technológia-fejlesztése, új informatikai eszközök és szoftverek beszerzése VTSZ és TESZOR lista alapján – új szoftverek és a kapcsolódó költségeik legfeljebb a projekt összköltségének 15%-át érhetik el.
új eszköz beszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, know-how beszerzése – a kapcsolódó költségek együttesen legfeljebb a projekt összköltségének 10%-át érhetik el.
kötelező tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kapcsolódó tevékenységek – kapcsolódó költségek együttesen legfeljebb a projekt összköltségének 0,5%-át érhetik el.

Fontos tudnivalók a kombinált hiteltermékekkel kapcsolatban

A kölcsönre és a vissza nem térítendő támogatásra egységes támogatási kérelmet kell benyújtani, melyet kizárólag elektronikusan a pályázati e-ügyintézés felület 2014-2020 (EPTK) felületen, az előírt dokumentumok csatolásával tehetnek meg a pályázók.
A kérelem tartalmazza mind a támogatás, mind a kölcsön igényléshez szükséges információkat, továbbá tartalmaz minden olyan kötelező nyilatkozatot, amelyeket a hiteligénylőnek az EPTK-n kitöltve, onnan nyomtatva, majd aláírva és visszacsatolva szükséges benyújtania. A benyújtáshoz információt a kitöltési segédlet nyújt, melyet az igénylők az EPTK felületen érnek el.
Amit még érdemes tudni, hogy a beérkező kérelmek vissza nem térítendő támogatással kapcsolatos részét érintő ügyintézést az Irányító Hatóság, az igényelt kölcsönnel kapcsolatos ügyintézést az MFB Pont végzi. Ugyanakkor a kérelemmel kapcsolatos kommunikáció az EPTK felületen zajlik.
A megítélt támogatás vonatkozásában támogatói okirat kerül kiállításra vagy támogatási szerződést köt az Irányító Hatóság, míg a kölcsön vonatkozásában kölcsönszerződést kell kötni, melyet személyesen, az MFB Ponton lehet megtenni.
A VNT támogatás és a kölcsön elszámolása és folyósítása a támogatási szerződésben, illetve támogatói okiratban és a kölcsönszerződésben rögzített forrásarányoknak megfelelően történik minden elszámolható költségre. (Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét.)

Forrás: portfolio.hu