Egy Európai Uniós támogatás elnyerését követően a nyertes vállalkozás vezetője még nem dőlhet hátra nyugodtan, mivel a támogatási szerződés megkötése, a támogatási összeg lehívása és a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítése is komoly odafigyelést igényel.

A kötelezettségek nem teljesítése egyrészt meghiúsíthatja a támogatási összeg lehívását, másrészt a már lehívott összeget az államnak késedelmi kamattal növelten kell a vállalkozásnak visszafizetnie. A leszerződött támogatási összegek 68 százalékát már folyósították, ami komoly előrelépés, ugyanis ez az arány 2007. elején még 50 százalék körül állt.

 
Vállalható kötelezettségek

A támogatott projekt megvalósítását nyilvánvalóan megkönnyíti a komoly előkészítő munka. Ebben az esetben a beruházás megvalósítását már a közreműködő szervezet befogadó nyilatkozatának kézhezvétele után el lehet kezdeni, a támogatási összeg lehívása szinte csak a finanszírozás egyik kérdése.

Lényeges az is, hogy a projekt illeszkedik-e a vállalkozás hosszabb távú üzleti terveihez, amely így akár támogatás nélkül is fontos a vállalkozás számára, s növekedést, árbevételt generál. Ez esetben a támogatáshoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítése sem jelenthet megoldhatatlan problémát. Fontos, hogy a beadott pályázati anyagban egyáltalán ne vállaljon a pályázó olyan kötelezettségeket, határidőket, amelyeket várhatóan nem tud teljesíteni, még akkor sem, ha esetleg ezen múlna a támogatás elnyerését biztosító magasabb pontszám megszerzése.
A támogatás elnyerését követően a vállalkozásnak meg kell kötnie a támogatási szerződést a közreműködő szervezettel. A szerződés megkötéséhez hiánytalanul be kell szereznie a pályázati kiírás által meghatározott dokumentumokat, igazolásokat. A támogatási szerződés tartalmazza a vállalkozó azon kötelezettségeit, amelyeket a támogatott projekt megvalósításával kapcsolatban, a pályázati anyagban vállalt. Ezek lehetnek foglalkoztatási, árbevétel növelési, tájékoztatási, valamint közzétételi kötelezettségek.

A támogatási szerződést úgy kell megkötni, hogy az azokban foglalt kötelezettségeket, határidőket a vállalkozás teljesíteni tudja. A támogatási szerződés módosítására csak kivételesen indokolt esetben kerülhet sor, és az eredeti célkitűzések ekkor sem változhatnak meg. A közreműködő szervezet a szerződés módosítására vonatkozó kérelmet mérlegelés alapján fogadja el vagy utasítja el. Nemteljesítés esetén a támogatási összeget a közreműködő szervezet visszaköveteli, itt mérlegelésre már nincs lehetőség.

 
Utófinanszírozás, avagy mit kell a pályázónak megelőlegeznie?
 

A támogatásokra az utófinanszírozás jellemző, tehát a projektet meg kell valósítani, a számlákat ki kell fizetni, mielőtt a pályázó hozzájuthat a támogatási összeghez. A támogatás lehívása történhet egy összegben vagy részletekben, s egyes pályázatok esetében lehetőség nyílik előleg igénylésére. Az utófinanszírozás miatt azonban meg kell oldani a számlák kifizetésének fedezetét, amelyet sok pályázó bankhitelből biztosít. További jelentős tétel lehet a beruházás visszaigényelhető áfájának megfinanszírozása.
A támogatás lehívása kifizetés-igénylési dokumentáció beadásával kezdeményezhető. A dokumentáció a projekttel kapcsolatban kifizetett számlákat, a kifizetések pénzügyi teljesítésével kapcsolatos igazolásokat és a kapcsolódó szerződéseket, engedélyeket tartalmazza. A dokumentáció hiánytalan összeállítása mellett ügyelni kell arra is, hogy mely költségek elszámolását zárja ki a pályázati kiírás. Ez akkor is igaz, ha az elmúlt évek gyakorlatához képest jelentős előrelépések történtek a kifizetések lebonyolításának egyszerűsítése, meggyorsítása céljából. Ma már lehetőség van kifizetés igénylésére egyszerűsített projekt előrehaladási jelentéssel és elektronikus számlakitöltő program használatával.
Az elmúlt években komoly probléma volt a támogatást közvetítő intézményrendszer hibájából ki nem fizetett számlák nagy száma. 2007. márciusában a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elrendelte a kifizetések felgyorsítását, a felhalmozott kifizetetlen számlák közti nagytakarítást. 2007. szeptember végére a 90 napnál hosszabb ideje ki nem fizetett számlák aránya 1 százalék körülire csökkent.

Folyósítás csak a biztosítékok felmutatása után

„A pályázó a támogatási szerződés megkötésekor nyilatkozik a biztosítékokról, amelyeket elegendő csak később, az első lehívás vagy az előleg felvétele előtt benyújtani.” -emelte ki Szakáll Gábor, a Start Tőkegarancia üzletág igazgatója. A biztosíték lehet jelzálogjog ingó vagy ingatlan vagyontárgyon, bankgarancia és garanciaszervezet kezességvállalása. Érdemes végiggondolni, hogy egy támogatott beruházás esetében egyrészt szükség van a saját erő biztosítására, másrészt a támogatási összeg és a visszaigényelhető áfa előfinanszírozását is meg kell oldani, és erre jön még a támogatás összegével megegyező összegű biztosítéknyújtási kötelezettség.

Összességében a támogatott beruházás összegénél magasabb összegű saját erő és fedezet szükséges a finanszírozás és a biztosítéknyújtás teljesítéséhez. Ilyen esetekben érdemes lehet igénybe venni garanciaszervezetek kezességvállalását, amelyekhez általában fedezet nélkül lehet hozzájutni, így egy támogatott beruházás megvalósítása nem igényel a beruházás összegénél magasabb rendelkezésre álló fedezetet.

Megvalósítási és fenntartási időszak

Miután a pályázó megvalósította a projektet, és sikeresen lehívta a támogatási összeget, lényeges, hogy a támogatási szerződésben vállalt további kötelezettségeknek is maradéktalanul eleget tegyen. Legáltalánosabb kötelezettség a fenntartási kötelezettség, amely azt takarja, hogy a projekt során megvalósított beruházást meghatározott ideig rendeltetésszerűen működtetni kell, a projekt tárgya esetében tulajdonosváltozás nem történhet és a támogatott termelő tevékenység nem szűnhet meg. A fenntartási időszak általában öt év, amely kis- és középvállalkozások esetében három évre csökken.
 Az általános fenntartási kötelezettségen túl a támogatási szerződésben specifikusabb vállalásokat is megfogalmazhatnak, ilyen lehet például meghatározott összegű árbevétel-növekmény vállalása vagy meghatározott számú új munkaerő felvétele és folyamatos alkalmazása az új beruházás működtetéséhez kapcsolódóan. Fontos, és sokszor nem megfelelően teljesített kötelezettség a közreműködő szervezet felé vállalt tájékoztatási kötelezettség. A pályázónak rendszeresen Projekt Fenntartási Jelentést kell benyújtania, és tájékoztatási kötelezettsége van a lényeges változások esetében. A fenntartási jelentést is a támogatási szerződésben meghatározott tartalommal és rendszerességgel kell benyújtani.
A támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek nemteljesítése (számszerűsíthető kötelezettségek esetén 75 százalék alatti teljesítés) esetében a közreműködő szervezet a folyósított támogatás összegét visszaköveteli. Ekkor a támogatási összeg késedelmi kamattal megnövelt összegét kell visszafizetni, amelyet elsősorban a vállalkozás bankszámláiról, vagy a biztosítékokból próbál meg a közreműködő szervezet behajtani.  A támogatási folyamat a fenntartási szakasz végén, a záró beszámoló elkészítésével és elfogadásával fejeződik be. Ennek keretében ellenőrzik a projekt keretében megvalósított beruházás használatát és a vállalt kötelezettségek teljesítését.