A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 35 milliárd forint. A 2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ kódszámú Fókuszterületi innovációs projektek támogatása című pályázati felhívás társadalmi egyeztetése augusztus 26-án zárult le.

Tervezett projektekkel szembeni elvárás hogy, jelentős tudományos és/vagy műszaki újdonságtartalommal rendelkező új termék, technológia vagy szolgáltatás kifejlesztésére irányuljanak. A pályázati felhívás célja a társadalomgazdasági innovációs ökoszisztéma megerősítését, és a társadalmi továbbá gazdasági hasznosítási szempontokat fókuszba helyező kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása piacképes termék, technológia, szolgáltatás fejlesztése révén.

Önállóan csak kísérleti fejlesztés tevékenység támogatható. Önállóan nem támogatható tevékenységek: alkalmazott (ipari) kutatás, eszközbeszerzés és kutatás-fejlesztési projektet támogató tevékenységek lesznek.

Pályázatot nyújthatnak be önállóan kis-, és középvállalkozások. Konzorciumban pályázhatnak: konzorcium vezetőként kis-, és középvállalkozások. Konzorciumi tagként kis- és középvállalkozások, nagyvállalkozások, valamint felsőoktatási intézmények és kutatóhelyek az alábbiak szerint: nonprofit szervezetek, költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervezetek, illetve nonprofit gazdasági társaságok.

https://nkfih.gov.hu/