Városi Civil Alap keretében mai nap megjelent pályázati felhívás célja, az 5000 fő feletti településeken székhellyel rendelkező civil szervezetek civil közösségi tevékenységeinek és azok végzéséhez szükséges feltételeinek támogatása.

A projekt keretében a civil szervezetek: ingatlanberuházási, felújítási; gépjárműbeszerzési; működési, valamint eszközbeszerzési; működési, valamint programszervezési; működési, valamint kommunikációs tevékenységének támogatására van lehetőség pályázni.

Pályázatot nyújthat be az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 6. pont b) és c) alpontja szerinti azon egyesület vagy alapítvány: amelyet a bíróság jelen pályázati kiírás közzétételének napjáig (2023. szeptember 1.) nyilvántartásba vett; és amelynek székhelye a pályázat benyújtásának időpontjában olyan magyarországi településen van, amelynek – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv által az adott település tekintetében 2023. január 1-jén nyilvántartott – lakosságszáma 5000 fő feletti.

Pályázatok benyújtására az alábbi időszakban van lehetőség: 2023.09.01. 10 órától – 2023.10.02. 12 óráig.

forrás: http://www.bgazrt.hu